Blog

Najemca lokalu nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości

16.07.2015

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące przede wszystkim właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Podatek ten zobowiązani są płacić również posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów.

Stanowi o tym art. 3 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalych:

Art. 3. 1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęć "właściciel" czy "posiadacz samoistny". Aby poznać znaczenie tych terminów, należy odwołać się do Kodeksu cywilnego.

Art. 140 Kodeksu cywilnego stanowi:

Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Natomiast posiadacz samoistny to wg art. 336 Kodeksu cywilnego:

Art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Posiadacz samoistny to przykładowo osoba będąca posiadaczem nieruchomości nabytej bez zachowania formy aktu notarialnego. Natomiast posiadacz zależny to np. najemca.

Należy zwrócić uwagę, że posiadacz zależny nie jest wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jako płatnik podatku od nieruchomości. Zatem nie można w umowie najmu wskazać, że podatek ten będzie płacił najemca, ponieważ będzie to prawnie nieskuteczne.

W praktyce gospodarczej, aby przenieść ciężar tego podatku na najemcę, właściciel powiększa wysokości opłaty za czynsz. W takiej sytuacji, właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty danej kwoty podatku, ale w formie czynszu. Natomiast nadal płatnikiem podatku oraz adresatem decyzji o tym podatku pozostaje właściciel nieruchomości.

Źródło:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. O opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910090031 

Najbardziej polska trójwymiarowa zabawka układanka to sześcian rubika. Poznaj najłatwiejsze rozwiązanie sześcianu.

Biura rachunkowe KURDYNOWSKI

Biuro rachunkowe w Toruniu

ul. Bukowa 27
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 7:00-16:00
tel. +48 52 321 60 78
e-mail: szymon@kurdynowski.pl

Biuro rachunkowe w Bydgoszczy

ul. Tadeusza Kościuszki 27C
85-079 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 7:00-16:00
tel. +48 52 321 32 15
e-mail: piotr@kurdynowski.pl

Biuro rachunkowe w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/1606A
85-855 Gdańsk
woj. pomorskie godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 7:00-16:00
tel. +48 504 704 488
e-mail: szymon@kurdynowski.pl

Wdrożenie systemu B2B w celu rozwoju współpracy BIURA RACHUNKOWEGO i jego partnerów biznesowych.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź treść wiadomości

pola wymagane

Wyślij formularz

Zapytaj o BEZPŁATNĄ wycenę

Dane podstawowe

Jestem zainteresowany usługami

Zakres działalności

Ilość dokumentów sprzedaży na miesiąc
Ilość dokumentów zakupu na miesiąc
Ilość pozostałych dokumentów / m-c (umowy o dzieło, paragony i inne)
Liczba zatrudnionych osób
Szanujemy prywatność. Wprowadzone informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do potrzeb przygotowania wyceny.