PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

Dla kogo mały ZUS?
2024-06-06

Dla kogo mały ZUS?

Zastanawiasz się, na czym polega ulga mały ZUS Plus i czy możesz z niej skorzystać? Ten artykuł szczegółowo wyjaśni Ci, kto kwalifikuje się do skorzystania z tego wsparcia, jak przebiega proces zgłoszeniowy oraz jakie są wymagane kryteria. Dowiedz się również, jakie są korzyści i możliwe konsekwencje obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Czytaj dalej, aby uzyskać kluczowe informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję o zgłoszeniu się do małego ZUS Plus.

Czym jest mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to ulga dla przedsiębiorców, pozwalająca na płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to rozwiązanie dedykowane dla tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i ich przychody nie przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie. Biorąc pod uwagę, że ZUS stanowi największy koszt prowadzenia firmy dla wielu przedsiębiorców, mały ZUS Plus daje realną możliwość zaoszczędzenia nie tylko na składkach ubezpieczeniowych, ale także na podatku dochodowym. Ta ulga dedykowana jest osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, czyli freelancerom, mikroprzedsiębiorcom czy osobom wykonującym wolne zawody, jak na przykład lekarze, prawnicy czy architekci. Pamiętaj jednak, że niektóre grupy przedsiębiorców są z tej ulgi wyłączone. Przed zdecydowaniem się na skorzystanie z małego ZUS Plus, warto dobrze zapoznać się z warunkami i ustalić, czy takie rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystne.

Kryteria kwalifikacji do małego ZUS Plus

Jeśli zastanawiasz się, czy jesteś osobą, która może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Przede wszystkim, musisz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Kluczowym kryterium jest również roczny przychód, który nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie grupy przedsiębiorców mogą skorzystać z tej ulgi. Niektóre typy działalności gospodarczej są wykluczone z możliwości skorzystania z małego ZUS Plus.

Wybrane grupy zawodowe, takie jak lekarze, prawnicy czy architekci, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i spełniając określone warunki, mogą również korzystać z ulgi. By optymalnie skorzystać z możliwości, jakie daje mały ZUS Plus, warto dokładnie zapoznać się z regulaminem i upewnić się, że spełni się wszystkie niezbędne warunki. Właściwe zrozumienie zasad regulujących tę ulgę jest istotne dla podejmowania świadomych decyzji w kontekście swojej działalności gospodarczej.

Jak zgłosić się do małego ZUS Plus?

Zgłoszenie do programu mały ZUS Plus to proces niezwykle prosty i przejrzysty. Przedsiębiorca, który spełnia wymienione wcześniej warunki, może zgłosić chęć przystąpienia do ulgi przez internet, korzystając z platformy ZUS. Wygodne i intuicyjne narzędzie gwarantuje płynny przebieg procesu zgłoszeniowego. Wystarczy wypełnić i wysłać elektroniczny dokument ZUS ZZA, zaznaczając odpowiednie pola. Ważne jest, aby pamiętać o terminie - zgłoszenie chęci skorzystania z małego ZUS Plus powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku, na który ma być ona stosowana. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność zasada ta dotyczy dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak długo można stosować mały ZUS Plus? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ możliwość korzystania z ulgi zależy od spełnienia przez przedsiębiorcę kryteriów przychodowych. Jeśli Twoje dochody nie przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie i kontynuujesz prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, możesz korzystać z ulgi przez nieokreślony czas. Pamiętaj jednak, że ZUS przeprowadza regularne kontrole dochodów, a jeżeli te przekroczyłyby limit, ulga przestaje obowiązywać. Zasady są jednoznaczne, warto więc monitorować swoje dochody i zrobić wszystko, aby odpowiednio wcześnie zgłosić się do małego ZUS Plus, co pozwoli maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z tej ulgi.

Osoby wyłączone z ulgi małego ZUS Plus

Z ulgi małego ZUS Plus mogą skorzystać jedynie niektóre grupy zawodowe, które spełniają określone warunki. Niestety, istnieją także osoby, które nie mają możliwości korzystania z tej ulgi. Mówimy tu między innymi o przedsiębiorcach, których roczny przychód przekracza 120 tysięcy złotych - po przekroczeniu tego limitu, obowiązkowe staje się składanie pełnych deklaracji do ZUS.

Podobne obostrzenia dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność na tzw. wielką skalę. To oznacza, że jeżeli dana osoba zatrudnia pracowników na umowę o pracę, nie jest jednoosobowym przedsiębiorcą - taka firma nie spełnia kryteriów. Innym wyjątkiem są osoby z tytułu ubezpieczenia społecznego w innych systemach - to znaczy, jeżeli są one np. zatrudnione na umowę o pracę lub prowadzą dodatkową działalność gospodarczą poza jednoosobowym przedsiębiorstwem. Należy pamiętać o szczegółowym sprawdzeniu kryteriów kwalifikacji, aby nie narazić się na ewentualne konsekwencje związane z niewłaściwym skorzystaniem z ulgi małego ZUS Plus.

Mały ZUS Plus - jak obliczyć składki?

Wysokość składki za 2024 rok ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 2023 roku.

Jeżeli chcesz ustalić podstawę samodzielnie, to najpierw oblicz swój przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok:

 • podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej
 • wynik pomnóż przez 30 i zaokrąglij do pełnych groszy:
 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym rozliczałeś się w formie:

 • karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,

dochód ustalisz, mnożąc wysokość przychodu przez współczynnik 0,5. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Ważne! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne twoje i osób z tobą współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to na potrzeby wyliczenia podstawy składek musisz powiększyć swój roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Teraz ustal podstawę składki: pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Porównaj otrzymany wynik z kwotą równą 30% minimalnego wynagrodzenia i kwotą równą 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa składki, jaką zadeklarujesz, musi mieścić się między tymi dwoma wartościami, czyli:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2023 roku będzie to 1272,60 zł)
 • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2023 roku będzie to 4694,40 zł).

Pamiętaj! Jeśli otrzymałeś wynik niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jak długo można korzystać z małego ZUS Plus?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz okres korzystania z Małego ZUS.

Konsekwencje niższych składek na ZUS

Decyzja o skorzystaniu z ulgi mały ZUS Plus to często dylemat dla przedsiębiorców. Należy pamiętać, że płacenie niższych składek, chociaż korzystne krótkoterminowo, ma swoje konsekwencje w kontekście przyszłych świadczeń. W długiej perspektywie, zasady obliczania emerytury mogą skutkować niższymi świadczeniami dla tych, którzy płacili niższe składki. Płacenie niższych składek wymaga też spełnienia pewnych warunków, które mogą być ograniczające dla przedsiębiorcy.

Źródło: Mały ZUS Plus https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00284

Oceń

Szymon Kurdynowski

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Bydgoszczy

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie