PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2024-01-04

Jak przestać być podatnikiem VAT

Na podstawie ustawy o VAT podmiot, który nie przekroczył limitu 200 000 zł przychodu może skorzystać ze zwolnienia z VAT.

A co z podmiotami, które przekroczyły limit i zarejestrowały się do VAT-u lub zarejestrowały się dobrowolnie i chcą ponownie rozliczać się bez VAT. W tym artykule dowiesz się w jaki sposób powinna być przeprowadzona rezygnacja z VAT.

Wycofanie się z VAT-u w już działającej firmie:

Zasady rezygnacji z VAT-u określa art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub z niego zrezygnował może ponownie skorzystać z tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo lub z niego zrezygnował.

Warunki zwolnienia z VAT-u:

  • nie świadczy czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, m.in dostawa nowych środków transportu, dostawa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych czy świadczenie usług prawniczych;
  • nie przekracza w bieżącym i poprzednim roku podatkowym limitu 200 000 zł przychodu;
  • od końca roku, w którym utracił lub zrezygnował ze zwolnienia, minął co najmniej rok.

Przykładowe sytuacje zwolnienia z VAT-u:

Przykład 1. Firma X posiadająca możliwość rezygnacji z VAT -u w marcu 2022 r., zrezygnowała ze zwolnienia podmiotowego z VAT i zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. W 2022 r., przychód firmy X wyniósł 180 000 zł. W styczniu 2023r., poszerzył działalność o sprzedaż części samochodowych . W marcu 2023 r., zamierzał powrócić do zwolnienia. Pomimo, że nie przekroczył 200 000 zł przychodu nie może powrócić do zwolnienia, ponieważ zaczął świadczyć czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT i nie może powrócić do zwolnienia.

Przykład 2. We wrześniu 2022 r., Pan Jan rozpoczął działalność gospodarczą i zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednak okazało się, że jego przychody w proporcji do czasu prowadzonej działalności wyniosły 70 000 zł i chciałby powrócić do zwolnienia podmiotowego od października 2023 r. W tej sytuacji Pan Jan może wrócić do zwolnienia z VAT nie wcześniej niż na początku 2024 r., gdyż musi minąć pełny rok, licząc od końca roku, w którym zrezygnował ze zwolnienia. Wznowienie zwolnienia z VAT będzie możliwe jeśli w 2023 r., Pan Jan nie przekroczy limitu 200 000 zł i nie będzie świadczyć czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, m.in dostawa nowych środków transportu, dostawa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych czy świadczenie usług prawniczych.

Przykład 3. Pan Jan posiada zwolnienie z VAT jego przychód w grudniu wyniósł 180 000 zł jednakże w grudniu 2023 r., sprzedał środek trwały za 50 000 zł w związku z tym jego łączny przychód za 2023 r., wyniósł 230 000 zł (180 000 zł + 50 000). W tej sytuacji, mimo przekroczenia limitu 200 000 zł Pan Jan może pozostać na zwolnieniu z VAT w 2023 r. Sprzedaż środka trwałego, który był amortyzowany nie wlicza się do limitu przychodów 200 000 zł.

Jak zgłosić rezygnację z VAT-u:

Fakt zwolnienia należy zgłosić w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana, złożyć do właściwego urzędu skarbowego aktualizację VAT-R wskazując, od którego miesiąca będzie korzystał ze zwolnienia.

Konsekwencje:

Należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorca posiada towary zakupione w czasie, w którym był czynnym podatnikiem VAT i od których odliczył VAT, może okazać się niezbędne dokonanie korekt odliczonego podatku. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ zmienia się przeznaczenie towaru, który związany był z działalnością opodatkowaną VAT i przechodzi na działalność zwolnioną z VAT. Korekta może być dotyczyć środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także praw wieczystego użytkowania gruntów. Metoda dokonania wspomnianej korekty zależy od tego czy dotyczy środków trwałych czy towarów.

Oceń

Maja Szymańska

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Toruniu, Księgowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie