PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2024-07-04

Kasa fiskalna w działalności gospodarczej

W Polsce obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oto kluczowe informacje dotyczące kasy fiskalnej w działalności gospodarczej:

Kiedy jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

  1. Przekroczenie limitu obrotów: Przekroczenie limitu 20 000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - w przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, limit na kasę fiskalną ustala się w na podstawie wartości sprzedaży netto, a u przedsiębiorców którzy nie są vatowcami limit wynosi 20 000 zł. Limit jest wyliczany proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Poniżej kalkulator.
  2. Rodzaj działalności: Niektóre rodzaje działalności wymagają posiadania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów, O tym, kogo bezwzględnie obowiązuje kasa fiskalna można przeczytać w §4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a są to: np. handel detaliczny, gastronomia, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, przewozu osób i bagażu taksówkami, dostawy części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, usługi prawnicze.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Oprócz wymienionych wcześniej wyjątków, przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych zwolnień, takich jak:

  1. Zwolnienie podmiotowe: Dla przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli rocznego limitu obrotów 20 000 zł.
  2. Zwolnienie przedmiotowe: Dotyczy określonych rodzajów działalności, takich jak usługi edukacyjne świadczone przez nauczycieli, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, sprzedaż wysyłkowa pod warunkiem spełnienia określonych warunków, prowadzący czynności notarialne.

Przekroczony limit na kasę fiskalną

Jeżeli przekroczyłeś limit obrotów 20 000 zł rocznie, masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od momentu przekroczenia limitu obrotów 20 000 zł.

Jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem kasy fiskalnej?

  1. Rejestracja kasy fiskalnej: Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży, kasa fiskalna musi być zgłoszona do Urzędu Skarbowego;
  2. Przeglądy techniczne: Kasy fiskalne muszą przechodzić obowiązkowe przeglądy techniczne co najmniej co dwa lata;
  3. Raporty fiskalne: Przedsiębiorca jest zobowiązany do drukowania raportów dobowych i miesięcznych oraz ich przechowywania przez określony czas.

Ulgi i dotacje

Ulga wynosi 90% ceny netto kasy – nie więcej jednak niż 700 zł – i przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu kasy on-line. Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę on-line i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT (czynni podatnicy VAT), jak i zwolnionych z tego obowiązku (bierni podatnicy VAT).

Uwaga: Konieczność zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot ulgi na zakup kas rejestrujących występuje w sytuacji, gdy podatnik w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • przestaniesz używać kasy online (na przykład zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
  • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną, a Centralnym Repozytorium Kas
  • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 

Jak uniknąć kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego z uwagi na przekroczenie limitu nie stanowi przeszkody w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnień przedmiotowych. Przykładowo zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia zwalnia się od obowiązku posiadania kasy fiskalnej świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych gdy zostaną spełnione określone warunki wynikające z regulacji. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować, jeżeli:

♦️zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku (SKOK-u) na rachunek bankowy podatnika;

♦️z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła;

♦️sprzedaż nie dotyczy czynności wymienionych w § 4 ww. rozporządzenia.

Brak spełnienia jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przykład

Podatnik świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, za które otrzymuje płatności w formie gotówki. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego do kwoty 20 000 zł. W momencie kiedy podatnik zaczął zbliżać się do kwoty limitu, postanowił rozpocząć przyjmowanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Czy podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Przyjmowanie zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego spowodowało, że podatnik przeszedł ze zwolnienia podmiotowego na zwolnienie przedmiotowe. Podatnik zachował prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Kalkulator limitu wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej

Zachęcamy do korzystania z dostępnego kalkulatora .

Zapraszamy na naszego facebooka i do kontaktu z nami 👉

Oceń

Maja Szymańska

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Toruniu, Księgowa

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie