PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2023-03-22

Odprawa emerytalna

Pracownik, który zakończy swoją karierę zawodową i przechodzi na emeryturę, od swojego ostatniego pracodawcy, niezależnie od długości stażu pracy, powinien otrzymać odprawę emerytalną, która jest zagwarantowana przez kodeks pracy. Odprawa emerytalna jest zwolniona z oskładkowania na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jednak stanowi dochód pracownika ze stosunku pracy i tym samym należy ją opodatkować.

Warunkiem otrzymania takiej odprawy jest:

  • nabycie przez pracownika prawa do emerytury;
  • zakończenie stosunku pracy, w związku z przejściem na emeryturę;
  • pracownik nie otrzymał wcześniej takiej odprawy - jest to świadczenie jednorazowe.

Samo nabycie prawa do świadczenia emerytalnego nie uprawnia do otrzymania odprawy emerytalnej. Pracownik faktycznie musi zakończyć stosunek pracy, w związku z przejściem na emeryturę. Odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia należy się zatem każdemu pracownikowi, który spełni powyższe warunki. Jeżeli pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców na podstawie umowy o pracę to odprawa emerytalna należy mu się od każdego z nich.

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi odprawę emerytalną w kwocie jednomiesięcznego wynagrodzenia, jednak jest to kwota minimalna, a pracodawca może sam określić czy pracownik ma otrzymać minimalną kwotę czy wyższą kwotę odprawy emerytalnej. Pracodawca musi wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną, jeżeli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny.

Art.  921 Kodeksu Pracy:

§  1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§  2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Są grupy zawodowe, które otrzymują wyższe odprawy emerytalne, niż inni pracownicy, są to m.in.:

* nauczyciele, którym karta nauczyciela gwarantuję odprawę uzależnioną od stażu pracy:

  • staż pracy poniżej 20 lat  - odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
  • staż pracy powyżej 20 lat - odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

* urzędnicy państwowi i samorządowi:

  • staż pracy powyżej 10 lat - 2-miesięczne wynagrodzenie,
  • staż pracy powyżej 15 lat - 3-miesięczne wynagrodzenie,
  • staż pracy powyżej 20 lat - 6-miesięczne wynagrodzenie.
Oceń

Dominika Matusiak

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Bydgoszczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie