PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

Płaca minimalna od 2024 - o ile wzrosły koszty pracodawcy?
2024-06-05

Płaca minimalna od 2024 – o ile wzrosły koszty pracodawcy?

Zastanawiasz się, jak wzrost płacy minimalnej w 2024 roku wpłynie na koszty prowadzenia działalności? W naszym artykule wyjaśniamy, dlaczego pracodawcy muszą być przygotowani na znaczące zmiany w budżetowaniu i jakie mogą być ich długofalowe skutki na polskim rynku pracy.

Podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku

Rok 2024 przyniesie istotne zmiany na rynku pracy, związane z podwyżką płacy minimalnej, które wywołają konsekwencje dla pracodawców. Płaca minimalna w pierwszym miesiącu 2024 roku wzrośnie do kwoty 4242 zł brutto, by w lipcu tego samego roku osiągnąć pułap 4300 zł brutto. Te zmiany znacząco wpłyną na koszty zatrudnienia pracownika przez co:

  • Pracodawcy będą musieli uwzględnić dwukrotne zwiększenie kosztów zatrudnienia.
  • Zwiększone koszty wynikające z podwyżki płacy minimalnej mogą wpłynąć na ilość oferowanych miejsc pracy.
  • Państwowe składki i obciążenia będą tworzyć dodatkowy ciężar finansowy dla pracodawców.

Ostateczne koszty zatrudnienia osoby na pensji minimalnej szacowane są na około 61 748,40 zł rocznie. Podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku, pomimo że jest korzystna dla pracowników, generuje znaczny dodatkowy wydatek dla pracodawców.

Faktyczny koszt zatrudnienia pracownika

Faktyczny koszt zatrudnienia pracownika idzie daleko poza płacę minimalną, na którą zwraca uwagę wiele osób, w tym pracodawców. Koszt zatrudnienia nie jest stałym wydatkiem, gdyż zmienia się w zależności od wielu czynników, w tym także wysokości płacy minimalnej. Obciążenia pracodawców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych dodatkowych opłat znacząco wpływają na realne koszty związane z zatrudnieniem pracownika. W 2024 roku pracodawcy będą musieli uwzględnić następujące składniki:

  • Zwiększenie brutto pensji minimalnej do 4242 zł (w pierwszym półroczu), a następnie do 4300 zł (w drugim półroczu).
  • Składki na ZUS i Fundusz Pracy, które wynoszą odpowiednio 21,26% i 2,45% wynagrodzenia brutto pracownika.
  • Opłaty dodatkowe, takie jak składki na ubezpieczenia, podatki oraz ewentualne dodatkowe uposażenia i świadczenia pracownicze.

Takie obciążenia, w połączeniu z planowanym wzrostem płacy minimalnej, sprawiają, że faktyczny koszt zatrudnienia pracownika na minimalnej pensji może wynosić nawet do 61 748,40 zł rocznie. Tym samym, pracodawca musi być gotowy na to, że koszty związane z zatrudnieniem wzrosną nieproporcjonalnie do podwyżki płacy minimalnej.

Składki i obciążenia pracodawcy

Składki ZUS to podstawowe obciążenia, które pracodawca jest zobligowany do płacenia, niezależnie od wysokości wynagrodzenia pracowników. Są to składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W 2024 roku, przy płacy brutto wynoszącej najpierw 4242 zł, a następnie 4300 zł, składki ZUS będą znacząco wyższe. Przykładowo, składka na ubezpieczenie emerytalne, wynosząca 19,52% wynagrodzenia, przy pensji minimalnej będzie wynosić odpowiednio 828,03 zł i 839,60 zł. Dodatkowo składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% wynagrodzenia, co w praktyce oznacza kolejne 103,93 zł i 105,35 zł miesięcznie.

Poza obowiązkowymi składkami ZUS, pracodawca pokrywa również składkę na Fundusz Pracy (2,45% wynagrodzenia) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10% wynagrodzenia). To oznacza kolejne obciążenia wynoszące miesięcznie 103,83 zł i 104,25 zł oraz 4,24 zł i 4,30 zł. Wszystko to sprawia, że na składki ZUS i inne ubezpieczenia społeczne pracodawca wydaje rocznie nawet do 19 495,84 zł przy płacy brutto na poziomie najniższego wynagrodzenia. Te dane pokazują, jak istotne obciążenia pracodawcy stanowią składki ZUS i inne dodatkowe opłaty, które muszą być uwzględnione przy planowaniu budżetu na zatrudnienie pracownika.

Dynamiczne zmiany w wysokości wynagrodzeń

Dynamiczne zmiany na rynku pracy, dotyczące wynagrodzeń, stanowią poważne wyzwanie dla przedsiębiorców. Przeprowadzając analizę trendów, można zauważyć, że płaca minimalna od lat systematycznie rośnie, co bezpośrednio wpływa na wzrost kosztów pracodawców. Modele przewidywań sugerują kontynuację tego trendu również po 2024 roku, co może dodatkowo obciążać sektor przedsiębiorstw.

Aby w pełni zrozumieć skutki tych zmian, warto uwzględnić kilka kluczowych czynników:

  • Wzrost minimalnej stawki godzinowej: Coroczny wzrost płacy minimalnej wpływa na podniesienie minimalnej stawki godzinowej. To oznacza, że pracodawcy muszą zapewnić pracownikom wyższe wynagrodzenia, bez względu na liczbę przepracowanych godzin.
  • Dynamika zatrudnienia: Podwyżki płacy minimalnej mogą prowadzić do zmian struktury zatrudnienia. Niektóre firmy mogą zdecydować się na redukcję etatów, co z kolei wpływa na rynek pracy.
  • Składowe kosztów pracodawcy: Oprócz wynagrodzenia, pracodawca pokrywa także składki ZUS, podatki i inne opłaty. Wraz z podwyżką płacy minimalnej, te składki i obciążenia również rosną, co znacząco zwiększa koszty zatrudnienia.

W trosce o stabilność rynku pracy firmy muszą zatem uważnie obserwować i analizować te zmiany, aby przygotować się na przyszłe wyzwania finansowe.

Konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców

Konsekwencje ekonomiczne wynikające ze wzrostu płacy minimalnej są istotne dla przedsiębiorców. Wzrost kosztów pracodawcy wpływa na budżet firmy, co może prowadzić do konieczności przeprowadzenia zmian w strukturze zatrudnienia czy też rezygnacji z inwestycji. Decyzje te mają nie tylko bezpośredni wpływ na firmę, ale również na cały rynek pracy.

Oceń

Szymon Kurdynowski

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Bydgoszczy

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie