PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

Sprawozdania o podatku dochodowym. Nowelizacja ustawy o rachunkowości
2024-05-28

Sprawozdania o podatku dochodowym. Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Zmiany w przepisach zawsze budzą emocje, zwłaszcza gdy dotyczą kwestii tak istotnych, jak podatki. Nowelizacja ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdań o podatku dochodowym to temat, który powinien zainteresować zarówno właścicieli firm, jak i specjalistów od finansów. Zapoznaj się z kluczowymi aspektami reformy i dowiedz się, jak przygotować Twoją działalność do nadchodzących zmian.

Nowe obowiązki sprawozdawcze z ustawy o rachunkowości

Nowa ustawa o rachunkowości wprowadza istotne zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych. Zgodnie z nowelizacją, jednostki dominujące najwyższego szczebla oraz jednostki samodzielne, których przychody przekraczają określony próg, zostaną zobligowane do sporządzania, publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym.

Sprawozdanie to powinno zawierać m.in. nazwę jednostki, rok obrotowy, walutę prezentacji podatku dochodowego i krótki opis charakteru działalności. Dodatkowo wymaga się uwzględnienia danych na temat przychodów, zysku lub straty przed opodatkowaniem, podatku dochodowego należnego i zapłaconego w danym roku obrotowym oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Nowe obowiązki sprawozdawcze zgodnie z tą zmienioną ustawą o rachunkowości będą miały wpływ na wiele jednostek, co może wymagać od nich dostosowania swoich procesów księgowych i systemów raportowania.

Kto musi przygotować sprawozdanie po nowelizacji?

Z nowelizacją ustawy o rachunkowości w kontekście sprawozdań o podatku dochodowym, szczególne obowiązki powierzono określonym typom jednostek. Pierwszą grupą objętą nowymi przepisami są jednostki dominujące najwyższego szczebla, czyli takie, które mają kontrolę nad innymi podmiotami. Drugą grupą są jednostki samodzielne, które prowadzą swoją działalność niezależnie, bez kontroli ze strony innych podmiotów.

Obie te grupy muszą jednak także spełniać drugie kryterium - przekraczanie pewnego progu przychodów, określonego w ustawie. Tylko gdy spełnione są oba warunki, jednostka dominująca czy jednostka samodzielna jest zobowiązana do przygotowania, publikacji i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym. Zatem niezależnie od typu firmy, decydujące będzie nie tylko samo bycie jednostką dominującą lub samodzielną, ale także poziom przychodów. To podkreśla fakt, że nowe regulacje dotyczą przede wszystkim jednostek o znacznych przychodach, które mają istotny wpływ na gospodarkę.

Struktura sprawozdania o podatku dochodowym

Kluczowe informacje w sprawozdaniu o podatku dochodowym zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości obejmują nie tylko podstawowe dane takie jak nazwa jednostki, rok obrotowy, waluta prezentacji podatku dochodowego czy opis charakteru prowadzonej działalności. Nowa struktura sprawozdania jest znacznie bardziej szczegółowa, wymagając od jednostek przedstawienia konkretnych wskaźników finansowych.

Najważniejsze spośród nich jest przedstawienie informacji o przychodach, zysku lub stracie przed opodatkowaniem, podatku dochodowego należnym i zapłaconym w obecnym roku podatkowym oraz saldzie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Struktura sprawozdania w tym zakresie powinna być zgodna z przepisami nowelizacji, co może wymagać przystosowania już istniejących mechanizmów księgowych i raportujących. Dodatkowo wynikające z nowelizacji obowiązki związane z publikacją i udostępnianiem tych danych mają na celu zwiększenie transparentności działalności jednostek o znaczących przychodach, co stanowi kolejny istotny element rozważanej reformy.

Terminy wdrożenia nowych przepisów o podatku dochodowym

Zrozumienie terminów wdrożenia nowych przepisów o podatku dochodowym jest kluczowe dla właściwego przygotowania. Zacząwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 21 czerwca 2024, jednostki dominujące najwyższego szczebla oraz jednostki samodzielne z dochodami przekraczającymi określony próg, będą zobowiązane do sporządzania, publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym. Ten fakt stanowi istotne wyzwanie dla podmiotów, które muszą odpowiednio dostosować swoje procesy księgowe i systemy raportowania do nowych obowiązków.

Planowanie terminów wdrożenia nowych regulacji powinno obejmować nie tylko przygotowanie do nowych wymagań sprawozdawczych, ale także zrozumienie, jak te zmiany wpłyną na całokształt działalności. Każda jednostka powinna dokładnie przeanalizować wpływ tych przepisów na swoją operacyjność już teraz, aby możliwie jak najskuteczniej dostosować się do nowej rzeczywistości. Nowe przepisy o podatku dochodowym stanowią znaczący krok w kierunku zwiększenia transparentności finansowej, co ma na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom lepsze zrozumienie sytuacji finansowej podmiotów dominujących i jednostek samodzielnych.

Konsekwencje dla rynku po zmianach w ustawie

Konsekwencje nowelizacji ustawy o rachunkowości mają znaczący wpływ na przedsiębiorstwa i rynek. Ustawowe zmiany zobowiązują podmioty o znaczących przychodach do publikacji szczegółowych sprawozdań finansowych. To zwiększa transparentność, ale niesie ze sobą także dodatkowe wyzwania.

Analitycy przewidują, że wprowadzenie tych przepisów może wpływać na strategie podatkowe firm i ich decyzje biznesowe. Przedsiębiorstwa mogą potrzebować dodatkowego wsparcia księgowego i doradztwa podatkowego, aby dostosować się do nowych obowiązków, co niewątpliwie wpłynie na dynamiczny rynek usług finansowych.

Oceń

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie