PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2024-01-17

Sprzedaż akcji nabytych w drodze spadku

Rozliczenie sprzedaży akcji jako praw majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia może nie być oczywiste i pozostawia wiele pytań.

  • Spadkobierca, który otrzymał akcje, jest zobligowany do zapłaty podatku od spadków i darowizn chyba, że kwalifikuje się do zwolnienia z ww. obowiązku podatkowego, ponieważ zalicza się do I grupy podatkowej oraz złożył odpowiedni dokument – SD-Z 2 w przeciągu sześciu miesięcy od nabycia przedmiotu spadku.

  • Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 17. ust. 1) zbycie papierów wartościowych generuje przychody z tytułu kapitałów pieniężnych, co będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu i należy wykazać to w deklaracji dotyczącej przychodów kapitałowych: PIT-38.

  • Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu dla podatnika dokonującego sprzedaży odziedziczonych akcji, będą to przede wszystkim koszty związane z usługami maklerskimi dotyczącymi odziedziczonych akcji, czy też wydatki spadkodawcy poniesione w celu nabycia ww. praw majątkowych.

Odpłatne zbycie odziedziczonych akcji, a zeznanie podatkowe

Pytanie brzmi od jakiej wartości podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, skoro nie poniósł on kosztów związanych z nabyciem odziedziczonych akcji?

  • Podatnik, który dokonał odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze spadku jest zobowiązany do wykazania tego w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38, aby móc zapłacić należny podatek dochodowy.

  • Wartość, jaka będzie objęta należnym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, to różnica między ceną nabycia akcji poprzez spadkodawcę, a wartość sprzedaży danej akcji dokonanej przez spadkobiercę. Różnica dodatnia jest dochodem podatnika i będzie on musiał zapłacić należny podatek od tej kwoty. Jeżeli różnica będzie ujemna, czyli podatnik odniesie stratę, będzie on mógł odliczyć wysokość straty na rzecz przyszłych dochodów.

Przykład: Pan Kowalski odziedziczył w spadku po zmarłym bracie prawa majątkowe w postaci akcji, które postanowił sprzedać za kwotę 25 000 zł. Brat Pana Kowalskiego nabył akcje za sumę 12 000 zł. Należny podatek w wysokości 19% będzie dotyczył dochodu Pana Kowalskiego, który po odpłatnym zbyciu akcji wynosi 13 000 zł.

Źródła: ,,Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”

,,Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn”

Oceń

Dominika Stanek

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Bydgoszczy, Asystent Księgowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie