PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2023-10-02

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r. Polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które zostały poniesione, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Kto może skorzystać z ulgi?

  • Podatnicy, którzy uzyskują przychody ze sprzedaży wytworzonych przez niego produktów;
  • Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową oraz podatkiem liniowym jaki i CIT-em.

Wysokość odliczenia

Odliczeniu od podstawy obliczenia podatku podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1.000.000 zł w roku podatkowym.

Jakie koszty można odliczyć?

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

  • organizację miejsca wystawowego;
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika;
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika.

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Warunki jakie trzeba spełnić

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że:

1. podatnik, w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów:

  • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przychody o których mowa wyżej są to wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium RP.

Oceń

Anita Miłek

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Bydgoszczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie