PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2015-07-16

Najemca lokalu nie jest płatnikiem podatku od nieruchomości

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące przede wszystkim właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Podatek ten zobowiązani są płacić również posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów.

Stanowi o tym art. 3 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalych:

Art. 3. 1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęć "właściciel" czy "posiadacz samoistny". Aby poznać znaczenie tych terminów, należy odwołać się do Kodeksu cywilnego.

Art. 140 Kodeksu cywilnego stanowi:

Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Natomiast posiadacz samoistny to wg art. 336 Kodeksu cywilnego:

Art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Posiadacz samoistny to przykładowo osoba będąca posiadaczem nieruchomości nabytej bez zachowania formy aktu notarialnego. Natomiast posiadacz zależny to np. najemca.

Należy zwrócić uwagę, że posiadacz zależny nie jest wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jako płatnik podatku od nieruchomości. Zatem nie można w umowie najmu wskazać, że podatek ten będzie płacił najemca, ponieważ będzie to prawnie nieskuteczne.

W praktyce gospodarczej, aby przenieść ciężar tego podatku na najemcę, właściciel powiększa wysokości opłaty za czynsz. W takiej sytuacji, właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty danej kwoty podatku, ale w formie czynszu. Natomiast nadal płatnikiem podatku oraz adresatem decyzji o tym podatku pozostaje właściciel nieruchomości.

Źródło:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. O opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910090031 

Najbardziej polska trójwymiarowa zabawka układanka to sześcian rubika. Poznaj najłatwiejsze rozwiązanie sześcianu.

5/5 - (1)

Biuro Rachunkowe Kurdynowski

Kurdynowski to biuro rachunkowe świadczące najwyższej jakości usługi w całej Polsce, które ma niezwykle długą i bogatą tradycję. Tworzone przez wykształcony duet ojca Piotra i syna Szymona obsługuje przedsiębiorców z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska i innych miast. Niektórzy klienci współpracują z Kurdynowskimi od ćwierć wieku, co jest dla nas najlepszą rekomendacją i buduje naszą renomę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie