PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2024-02-09

Remanent w trakcie roku

Przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani do przeprowadzenia remanentu, jak wynika z artykułu 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, aby móc określić faktyczny dochód jaki odniosło przedsiębiorstwo na koniec danego roku obrachunkowego. Wyjątkiem są podatnicy ryczałtowi, którzy od 2019 r. są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania spisu z natury.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą dokonuje remanentu na koniec roku obrotowego, automatycznie staje się on remanentem początkowym na początku następnego roku obrachunkowego. Istnieją jednak pewne wyjątki, co do częstotliwości jego sporządzania. Oprócz obowiązkowego remanentu na koniec roku obrotowego, przedsiębiorca może uzyskać nakaz od naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie spisu z natury.

Podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo może sporządzać remanent w dowolnym momencie roku obrotowego bez informowania o tej czynności instytucji podatkowych. Jeżeli podatnik będzie wykonywał spis z natury w trakcie roku podatkowego, będzie zobowiązany wykazać wartość remanentową w zaliczkach za dany okres. Należy pamiętać, że w takim przypadku w zaliczce będzie zawarta różnica między remanentem początkowym, a tymi dokonywanymi w ciągu roku. Rożnica dodatnia powiększa dochód podatnika, a różnica ujemna go zmiejsza. Prz obliczaniu wysokości dochodu do składki zdrowotnej brana jest pod uwagę różnica remanentowa zarówno dodatnia, jak i ujemna.

Przykład:

Pani Ania sporządziła na początek roku podatkowego remanent, którego wartość wyniosła 5 000 zł. W marcu postanowiła ponownie sporządzić spis z natury i jego wartość wyniosła 2 500 zł. W lipcu Pani Ania ponownie dokonała spisu z natury o wartości 1000 zł i w takim przypadku kwota do ujęcia w zaliczce to różnica remanentu styczniowego oraz lipcowego - 4 000 zł.

Wycena remanentu

Remanent sporządzony na koniec roku podatkowego należy wycenić w ciągu 14 dni od daty jego zakończenia.

Wyceny majątku objętego spisem z natury można dokonać według:

  • ceny nabycia,
  • ceny zakupu,
  • ceny rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny uwzględnionej w remanencie na początku roku [artykuł 26. ust. 1 ,,Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. "].

Co w przypadku braku towarów?

W sytuacji, gdy podatnik nie posiada żadnych towarów nadal ma obowiązek dokonania spisu z natury, jednakże będzie on zawierał wartości zerowe.

Źródła: ,,Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów".

,,Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

5/5 - (1)

Dominika Stanek

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Bydgoszczy, Asystent Księgowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie