PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2015-08-26

VAT od nabycia paliwa

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków samochodowych. Do tych wydatków zalicza się: nabycie pojazdu, najem, dzierżawę, leasing, serwis, nabycie paliwa itp. Pojazdy nie spełniają warunków do pełnego odliczania VAT, jeżeli wykorzystywane są także do celów prywatnych podatnika.

Do końca czerwca podatnikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia paliwa. Jednak, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy wykorzystujący samochód osobowy do celów mieszanych, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mają prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu.

Jeżeli zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to pomimo tego, że faktura wystawiona została np. 2 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku nie będzie przysługiwało. U sprzedawcy paliwa obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca, z tego względu prawo do odliczenia podatku jest zgodne ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że warunkiem odliczenia podatku od zakupu paliwa musi być zgodność jego nabycia ze stanem rzeczywistym. Ilość kupionego paliwa powinna być zgodna z przebiegiem pojazdu do celów firmowych. Wykorzystanie paliwa nabytego po 1 lipca do napędu samochodów osobowych, w zakresie celów firmowych, będzie przedmiotem kontroli właściwych organów.

Źródło:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 z póź. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535 

Biuro Rachunkowe Kurdynowski

Kurdynowski to biuro rachunkowe świadczące najwyższej jakości usługi w całej Polsce, które ma niezwykle długą i bogatą tradycję. Tworzone przez wykształcony duet ojca Piotra i syna Szymona obsługuje przedsiębiorców z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska i innych miast. Niektórzy klienci współpracują z Kurdynowskimi od ćwierć wieku, co jest dla nas najlepszą rekomendacją i buduje naszą renomę.

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie