PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2024-04-17

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie obowiązkowe wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa, które mają za zadanie przyczynić się do większej ochrony rolników, umożliwiając utrzymanie płynności finansowej, w sytuacji znaczącego spadku przychodów.

Kogo obowiązują?

👉Do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych nabytych od rolników;

👉Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. na wskazany w deklaracji rachunek bankowy. Wpłaty są za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartał. (Deklaracja do 26.04.2024r., wpłata do 30.04.2024r.)

👉Na podmiotach ciąży obowiązek dokonywania wpłat na FOR w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towaru i usług określonych w zał. I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Brane są pod uwagę faktury VAT oraz faktury VAT RR przy wyliczaniu opłaty.

Formularz deklaracji o wysokości naliczonych wpłat można złożyć:

♦️ bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy;

♦️ listownie;

♦️ za pośrednictwem ePUAP.

Jeżeli opłata na Fundusz w określonym kwartale jest mniejsza niż dwudziestokrotność wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to nie opłaca się jej od razu, a podczas opłaty za kolejny kwartał, w którym ta dwudziestokrotność zostanie już przekroczona. Aktualnie upomnienie to wynosi 16 zł, co pomnożone przez 20 równa się kwocie 320 zł.

Zapraszamy na naszego facebooka i do kontaktu z nami 👉

5/5 - (1)

Maja Szymańska

Biuro Rachunkowe Kurdynowski w Toruniu, Księgowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie