PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2015-07-20

Zmiany w ustawie VAT – Informacja VAT-27

Od 1 lipca w życie weszły zmiany do ustawy VAT. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem są zobowiązani do składania nowej informacji VAT-27, która jest informacją podsumowującą w obrocie krajowym.

W celu zapewnienia większej skuteczności instrumentu, jakim jest mechanizm odwrotnego obciążenia dla niektórych towarów ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek uzyskiwania od sprzedawców informacji o dokonanych przez nich transakcjach, co pozwoli na sprawdzenie czy nabywcy wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku rozliczanie podatku od towarów i usług.

Ponadto, ustawa rozszerza i doprecyzowuje przepisy w zakresie tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla niektórych towarów, w celu zapewnienia większej skuteczności i uszczelnienia systemu VAT za pomocą tego instrumentu, w związku z potwierdzeniem występowania nadużyć w rozliczeniu VAT niezbędne jest objęcie tym mechanizmem kolejnych towarów.

W przypadku towarów, takich jak:

-laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy. (PKWiU ex 26.20.11.0),

-telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0.),

-konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów ( PKWiU ex 26.40.60.0),

mechanizm odwrotnego obciążenia będzie stosowany tylko wówczas, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto.

Składanie informacji VAT-27 dotyczy transakcji w których podatnikiem jest nabywca. Przedsiębiorcy będą musieli składać w urzędzie skarbowym informacje zbiorcze o dokonanych dostawach towarów lub świadczeniach usług. Dane informacje będą musiały zostać złożone za okresy, w których powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. "Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym" (VAT-27) zawiera:

- dane identyfikacyjne podatnika (imię i nazwisko lub nazwę podatnika składającego dane informacje),

- informacje o dokonanych dostawach towarów i świadczeniach usług (imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, identyfikator podatkowy nabywcy oraz łączną wartość transakcji).

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem są zobowiązani pierwszą deklarację VAT-27 złożyć za lipiec 2015 r. (w przypadku, gdy rozliczają VAT miesięcznie) lub za III kwartał 2015 r. (w przypadku gdy rozliczają VAT kwartalnie). Podatnicy mają możliwość składania VAT-27 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami mechanizm odwrotnego obciążenia należy stosować wyłącznie w sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny. Dla podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy VAT, przygotowana została usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” dostępna od 26 czerwca 2015 r., umożliwiająca zweryfikowanie kontrahentów w zakresie statusu VAT.

Dana usługa została udostępniona na Portalu Podatkowym.

Podatnik, który chce sprawdzić status swojego kontrahenta powinien wpisać w odpowiednie pole jego NIP, po czym otrzyma jeden z trzech komunikatów wskazujący, że kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT lub jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 z póź. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. z dnia 09.04.2015 r., Druk 3077, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, [dostęp: 13.05.2015] http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3077 

Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, Ministerstwo Finansów, [dostęp; 17.07.2015] https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat 

Biuro Rachunkowe Kurdynowski

Kurdynowski to biuro rachunkowe świadczące najwyższej jakości usługi w całej Polsce, które ma niezwykle długą i bogatą tradycję. Tworzone przez wykształcony duet ojca Piotra i syna Szymona obsługuje przedsiębiorców z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska i innych miast. Niektórzy klienci współpracują z Kurdynowskimi od ćwierć wieku, co jest dla nas najlepszą rekomendacją i buduje naszą renomę.

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie