PROSTO O KSIĘGOWOŚCI

BLOG

2015-07-06

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 r.

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego? O zwrot podatku akcyzowego mogą wystąpić producenci rolni. Producentem rolnym jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego lub dzierżawcą gruntów. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny może złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, odpowiadającego miejscu położenia gruntów, będących w jego posiadaniu, wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników w 2015 r. wynosi 95 groszy na 1 litr oleju opałowego. Dany zwrot nie może jednak przekroczyć określonego limitu, który w 2015 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.

Rolnik ma możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, dwukrotnie w ciągu roku. W roku 2015 pierwszym terminem był okres od 1 lutego do 2 marca, wówczas producent rolny do składanego wniosku miał obowiązek dołączyć faktury zakupu oleju napędowego, wystawione od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Okres od 1 do 31 sierpnia 2015 r. to drugi termin złożenia wniosku, z fakturami, wystawionymi w okresie od 1 lutego do 31 lipca. Terminy wypłaty pieniędzy, w zależności od okresu złożenia wniosku, to 30 kwiecień oraz 31 październik 2015 r.

Źródła:

Ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060520379

Sławomir Mucha, „Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2015 r.” , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [dostęp: 02.07.2015 r.],

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego/Procedura-i-warunki-ubiegania-sie-o-zwrot-podatku-akcyzowego-w-2015-r

Oceń

Biuro Rachunkowe Kurdynowski

Kurdynowski to biuro rachunkowe świadczące najwyższej jakości usługi w całej Polsce, które ma niezwykle długą i bogatą tradycję. Tworzone przez wykształcony duet ojca Piotra i syna Szymona obsługuje przedsiębiorców z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska i innych miast. Niektórzy klienci współpracują z Kurdynowskimi od ćwierć wieku, co jest dla nas najlepszą rekomendacją i buduje naszą renomę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WIEDZA I WSPARCIE

POTRZEBUJESZ WSPARCIA KSIĘGOWEGO?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI Z PEŁNEGO ZAKRESU OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Sprawdź nasze usługi

ZAPRASZAMY DO KONTAKU! ZNAJDZIESZ NAS W CZTERECH MIASTACH

Sprawdź pełny kontakt do biur
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ BYDGOSZCZ ul. Tadeusza Kościuszki 27C 85-079 Bydgoszcz poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. kujawsko-pomorskie ODDZIAŁ TORUŃ ul. Bukowa 27 87-100 Toruń poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. pomorskie ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1/1606A 80-855 Gdańsk poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. wielkopolskie ODDZIAŁ POZNAŃ ul. Drużbackiej 1A/2 60-745 Poznań poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie
woj. łódzkie ODDZIAŁ ŁÓDŹ ul. pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poniedziałek-piątek 7:00-16:00 Znajdź biuro na mapie